Χειρουργικές επεμβάσεις μαστού

Μαστεκτομές

  • Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή
  • Μερική μαστεκτομή (τεταρτεκτομή ή ευρεία ογκεκτομή)
  • Μερική μαστεκτομή με άμεση πλαστική αποκατάσταση με κινητοποίηση κρημνού και μετάθεση θηλής (ογκοπλαστική)
  • Ολική μαστεκτομή με άμεση ή μετάχρονη αποκατάσταση
  • Βιοψία φρουρού λεμφαδένα
  • Επιλεκτική λεμφαδενεκτομή μασχάλης (αποφυγή λεμφοιδήματος άνω άκρου)
  • Πλαστική αποκατάσταση ετερόπλευρου μαστού επί μερικής μαστεκτομής (σύγχρονη ή μετάχρονη) για λόγους αισθητικής και συμμετρίας
  • Υποδόρια μαστεκτομή
  • Φλεγμονώδεις καταστάσεις του μαστού (μαστίτιδες, αποστήματα)
  • Χειρουργική αντιμετώπιση γυναικομαστίας σε άνδρες (υποδόρια μαστεκτομή χωρίς ουλές)